Tilbage til: Links - Danmark - Amterne
 
 
Bornholms Amt
GIS: "Lodsejerinfo med kort"
Frederiksborg Amt
GIS: "Arealinfo"
Fyns Amt
GIS: "Fyns Amts Kortservice"
Københavns Amt
GIS:
Nordjyllands Amt
GIS: "Natur- og Miljøinformation"
Ribe Amt
GIS: "Ribe Amts GIS"
Ringkøbing Amt
GIS: "Informationer på kort"
Roskilde Amt
GIS: 
Storstrøms Amt
GIS: Informationer på landkort"
Sønderjyllands Amt
GIS: "Informationer på landkort"
Vejle Amt
GIS: "GIS"
Vestsjællands Amt
GIS: 
Viborg Amt
GIS: "Viborg Amts GIS"
Århus Amt
GIS: